Taustaa

Sirkku Sirkku Pusa Liikunnanohjaaja

“Dansen har varit en del av mitt liv från tidig ålder. Jag började med folkdanser på Ruoveden Naisvoimistelijat när jag var 6 år gammal. Jag var medlem både i en tävlingsgrupp och i en framträdande grupp för 10 år. Efter detta blev jag intresserad av showdans. På dansbanedans gick jag med mina föräldrar redan från tidig ålder, och började själv syssla med grenen vid 14 års ålder. När jag var mest galen i dans, gick jag vid sidan av dansträningar många gånger i veckan till dansbanor för att dansa.

När jag arbetade som idrottsinstruktör, var det naturligt för mig att lägga till element från olika danser i min ledning. Jag märkte ändå att man inte kunde ta danser som sådana på gruppträningsklasser, utan man måste anpassa dem för gruppträning. Jag valde det bästa av dans och behöll dansens karaktär och grundsteg. Jag lade till gymparörelser och bevarade rörelser samt rörelseserier tillräckligt enkla. Så här uppstod den första dansgympan. Och så kunde man på gruppträningsklasser njuta av musikstilar som alla känner till: vals, humpa, jenka, rock, osv.

Grupperna var en stor framgång, min största grupp har haft 150 personer. Dagens dansbanedansboom har också setts i grupper, som besöks av människor i olika ålder. Detta positiva mottagande inspirerade mig att utveckla dansgympa ännu vidare.

Den egentliga LAVIS-dansbanedansgympa utvecklades på basis av dessa erfarenheter och fick sitt slutliga namn och sin form i samarbete med Johanna”.


Sirkku Johanna Partanen Fysioterapeutti amk.

“Jag har arbetat i regel som idrottsinstruktör sedan 2006 och dessförinnan arbetade jag växelvis både som idrottsinstruktör och som fysioterapeut. Idrottsinstruktion vann och de senaste åren har gått bland den. Fysioterapi har kommit på sidan.

Jag blev bekant med dansgympa genom Sirkku. Hon använde framgångsrikt en kombination av dans och gympan i sitt arbete. Denna motionsform hade varit en stor framgång och en viktig del av den var motionsglädje. För mig har den alltid varit en av den viktigaste delen av gruppträning utöver effektivitet och säkerhet.

Jag ville lära mig mer, trots att dans inte var mitt egna område. Jag har märkte i mitt arbete hur viktig inverkan musik har på rörelse. Jag började utnyttja Sirkkus läror antingen som sådana eller tillämpade i egna senior- och specialgrupper och jag fick mycket positiv feedback. Jag njuter också av instruktion. Jag var ivrig att se hur väl dansgympa och dess instruktion passade också för mig, som hade ingen bakgrund inom dans. I dansgympa och dess musikstilar kunde mycket väl tillämpas också rehabiliterande aspekt, även om det är i grunden frågan om gruppträning.

På basis av detta uppstod LAVIS-dansbanedansgympa, som tog sin början konkret i Sirkkus bil. Vi var på väg hem från en utbildning och vi började diskutera om dansgympa. Vi beslutade att bearbeta idén fram till en produkt, som varje idrottsinstruktör och ledare kan dra nytta av i sitt arbete.”