Ansök om licens

Lavis®-licensen ger dig rätt att organisera och marknadsföra Lavis-lavatanssijumppa®-lektioner och att använda all marknadsföring, utbildning och annat material som produceras av Lavis-lavatanssijumppa Oy för licensinnehavare.

Det organiserande organets licens

Varje enhet som regelbundet organiserar och marknadsför Lavis-klasser måste ha en giltig arrangörslicens.

I priset ingår en instruktör som måste ha gått den grundläggande Lavis scendansklassen. Fler instruktörer kan läggas till licensen. Instruktörer som ingår i licensen är namngivna i avtalet. Avtalet är specifikt för företaget/klubben/organisationen/föreningen och omfattar endast aktiviteter som anordnas av den enheten. I större företag med flera kontor är licensen kontorsspecifik.

Oregelbunden verksamhet kräver inte tillstånd från arrangörsorganet. Oregelbunden verksamhet anses vara all verksamhet som arrangören anordnar max. 8 gånger under faktureringsperioden. (Faktureringsperioderna 1.1.-30.6. och 1.7.-31.12.) Oregelbundna aktiviteter kan utföras med instruktörens personliga licens.

Personlig licens

En personlig licens räcker för aktiviteter som organiseras och marknadsförs av licensinnehavaren personligen (inklusive företagsnamn). Dessutom kan innehavaren av en personlig licens också undervisa i Lavis-lektioner organiserade av andra enheter, även om de inte är namngivna i licensavtalet för den enheten. Arrangören måste dock alltid ha ett giltigt licensavtal.


Skaffa en licens

Detta är en standard cookie-notis som du enkelt kan anpassa eller inaktivera som du vill i admin. Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.

INTEGRITETSPOLIC